ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หากฉันขายนาฬิกา ฉันจะส่งต่อการรับประกันไปยังเจ้าของใหม่ได้หรือไม่?