ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จะเกิดอะไรขึ้นระหว่างการฟื้นฟูสภาพนาฬิกา?