ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ฉันอยากร่วมงานกับ Oris ในฐานะส่วนหนึ่งของการศึกษา/การฝึกงานของฉัน เป็นไปได้หรือไม่?