ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วิธีการปรับขยายความยาวสายของเฟืองล็อคแบบบานพับบนสายนาฬิกาโลหะของโอริส