ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘ดำเนินไปตามวิถีทางของตนเอง’หมายความว่าอะไร?