ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มาตรแสดงระดับความสูงของ ProPilot Altimeter มีความเที่ยงตรงแม่นยำเพียงใด?